Alfabet

Kolejność znaków w alfabecie jest inna niż w języku polskim.

Litery zapisuje się w grupach po siedem znaków:

m j a t s u k

w n z e c i h

ś v ź x ń ć q

y b o r d p ł

ę ó f g ż ą l

W kolejności:

m j a t s u k w n z e c i h ś v ź x ń ć q y b o r d p ł ę ó f g ż ą l

12 znaków

Alfabet składa się z 12 podstawowych znaków (pięć liter głównych, 6 liter dodatkowych i znak dużej litery) i służy do zapisu wszystkich liter z języka polskiego i trzech dodatkowych łacińskich liter używanych w nazwach obcych.
Litery są złożeniami liter głównych i liter dodatkowych. Zatem litera na lewo od litery 't' to litera 't' oraz odpowiednia litera dodatkowa, tak samo po prawej stronie. Jeśli występujące litery po sobie należą do tej samej grupy wtedy zapisujemy tylko literę dodatkową.
Duże litery zapisujemy za pomoca kreski poziomej nad literą. Jeśli występują po sobie dwie podstawowe litery zapisujemy je tak samo. (przerywane koła to miejsce gdzie wpisujemy litery główne)

(Na górze litery główne na dole dodatkowe)

Przykład:
litera 'a' to litera 't' + litera dodatkowa '-1'. Litera 'ł' to litera podstawowa 'r' oraz litera '+3'.
Wyraz 'góry' zapisujemy 'g+2r+1'.

Inny przykład to 'Alfabet'

'Niebo'

Proszę zwrócić uwagę na dużą literę 'N' zapisywaną kreską. W obu wyrazach "Alfabet" i "Niebo" występuje litera '-1', ale oznacza inną literę w każdym wyrazie.

Wyjątki

Jest kilka wyjątków w ręcznej kaligrafii. Litera dodatkowa '+2' pisana samodzielnie wyglądem przypomina małe 'o'. Litera 'x'+'-3' czyli 'ś' oraz 'v' piszemy inaczej. Litera '-2' pisana samodzielnie jest krótsza.

Na palcach

Istnieje sposób pokazywania liter na palcach obu rąk. Dolna dłoń to sa nasze główne litery, a górna dłoń to nasze litery dodatkowe. Szósta litera akcentowa jest pokazywana za pomoca dwóch lub trzech palców w miejce jednego.